Actiereglement & -voorwaarden

Organisatie

Deze actie wordt georganiseerd door Garden Trade International BV (hierna “GTI”), Deense Wijersstraat 6, B-3740 Bilzen, ondernemingsnummer 0441.446.505.


Wie kan deelnemen aan de actie?
Personen vanaf 18 jaar die woonachtig zijn in België. Uitgesloten zijn:

1.  Personeelsleden van GTI en hun directe familieleden
2.  Medeorganisatoren van de wedstrijd en hun directe familieleden
3.  Rechtspersonen


Hoe deel te nemen?
1. De deelnemer maakt één of meerdere sfeerfoto’s van zijn of haar Giardino producten.
2. Op de foto’s mogen geen personen herkenbaar in beeld worden gebracht.
3. Foto’s moeten van hoge resolutie zijn en gemaakt met een (semi-)professionele camera.
4. De foto’s mogen enkel gestuurd worden per e-mail of via WeTransfer naar: graphics@giardino-online.com
5. Deelnemers moeten hun e-mail / WeTransfer bericht voorzien van naam en e-mailadres.
6. Deze wedstrijd loopt van 15 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. Deelnames die na deze datum zijn     verstuurd of binnengekomen bij GTI, zijn ongeldig.
7. Enkel foto’s met Giardino poorten komen in aanmerking voor een prijs. Alle andere poorten, of andere merken, zijn uitgesloten van deelname.
8. Deelname is gratis.

Overdracht van (auteurs)rechten op de foto’s aan GTI

1. Door de foto’s in te sturen, draagt de deelnemer zijn/haar (auteurs)rechten) op de foto’s in het geheel over aan GTI.  Dit impliceert dat GTI de toelating krijgt om de foto’s, voor onbepaalde duur en zonder vergoeding, te gebruiken voor professionele / commerciële doeleinden zoals gebruik op haar website, brochures en andere acties.
2. De deelnemer gaat akkoord dat GTI, wanneer zij gebruikt maakt van de foto’s, niet de naam van de deelnemer bij de foto vermeldt.

Het toekennen van de prijzen

1. Deelnemers maken kans op 3 prijzen:

•    1ste prijs: een Giardino waardebon van € 250,-
•    2de prijs: een Giardino waardebon van € 100,-
•    3de prijs: een Giardino waardebon van € 50,-

Bovenstaande prijzen zijn te verzilveren voor Giardino producten bij een bouwmarkt of doe-het-zelf zaak naar keuze van de winnaar. Voorwaarde is dat deze zaak dealer is van Giardino en daarmee klant van GTI. Prijzen worden niet in geldelijke waarde uitgekeerd.

2. De winnaars worden bepaald door Edwin Lips, CEO van Garden Trade International B.V.,  op basis van de volgende criteria:

•    Kwaliteit van de foto
•    Zichtbaarheid van het Giardino product
•    Sfeer van de foto
•    Toepasbaarheid voor de (commerciële) doeleinden van GTI

3.  In geval van overmacht (bijv. te weinig inzendingen) kunnen één of meerdere prijzen vervallen.

4. GTI zorgt voor een correct verloop van de wedstrijd.

5. De uitslag is onherroepelijk en bindend. Deze kan niet worden aangevochten. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


Het overhandigen van de prijs

De winnaars worden door GTI via e-mail geïnformeerd tussen 30 juni 2020 en 14 juli 2020.  De winnaars hebben 1 maand de tijd om te reageren en daarbij aan te geven bij welke dealer ze de waardebon willen verzilveren. Gebeurt dit niet, dan verliest de winnaar het recht op de prijs.

 
Aansprakelijkheid Garden Trade International
GTI behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht of andere omstandigheden buiten haar wil, de wedstrijdvoorwaarden of een gedeelte ervan te wijzigen, in te korten, te verlengen of te annuleren. GTI kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.


Noch voor typ-, spel- of andere fouten in de communicatie van deze wedstrijd, noch voor technische of andere problemen die een deelname aan deze wedstrijd mochten verhinderen, kan GTI aansprakelijk worden gesteld.


Privacy & verwerking persoonsgegevens
1. De persoonsgegevens die GTI van de deelnemers bijhoudt als verwerkingsverantwoordelijke zijn beperkt tot de naam en het e-mailadres van de deelnemers.
2. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in een bestand en vertrouwelijk behandeld.
3. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard voor deze actie en worden, na afloop van de actie, gewist.
4. Het e-mailadres van de deelnemers zal uitsluitend worden gebruikt wanneer de betreffende deelnemer één van de winnaars is geworden om zo, deze winnaars, te kunnen informeren.
5. De persoonsgegevens worden niet gedeeld met  derden en niet gebruikt voor verkoop van producten.
6. Elke deelnemer beschikt over het recht op toegang, wijzigen of wissen van zijn persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kan worden verstuurd naar :  graphics@giardino-online.com
 

Actiereglement

Iedere deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen, begrepen en zonder enige beperking te aanvaarden.

Dit actiereglement kan schriftelijk worden verkregen op aanvraag bij GTI. Neem hiervoor contact op met: graphics@giardino-online.com.  


Geschillen
Eventuele geschillen in verband met deze wedstrijd moeten worden voorgelegd aan de rechtbanken van Tongeren.  

Op deze actie is het Belgisch recht van toepassing.


***

Product is toegevoegd aan het mandje

de veranderingen zijn opgeslagen

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]